Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa alltommat i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Danish Meat: "Tvärtemot Isabellas påstående finns stränga regler"

I sin krönika i Allt om Mat, nr 18, uttalar sig Isabella om dansk djurskyddslagstiftning. Vi välkomnar dialogen men är måna om att de svenska konsumenterna får en korrekt bild av grisuppfödningen på de danska gårdarna. Därför vill vi gärna korrigera några av uppgifterna i krönikan. 

Normal021falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Danmark har en lång tradition av att föda upp grisar. Vår ledande position hade inte varit möjlig utan stränga krav på livsmedelssäkerhet och djuromsorg. På många områden är kraven striktare än EU:s regler. Det har bland annat resulterat i att Danmark har världens lägsta transportdödlighet för slaktgris på cirka 0,007 procent.

Djurskyddslagen i Danmark garanterar att djuren föds upp i en närmiljö där de kan utöva sina naturliga beteenden. Dräktiga suggor går fritt i så stor utsträckning som möjligt. 80 procent är idag frigående och år 2013 ska samtliga vara det i linje med EU-krav. Sverige har gått före i detta avseende. Att vi i Danmark begränsar suggornas utrymme under digivningen handlar om att skydda smågrisarna så att de inte riskerar att liggas ihjäl av suggorna. Tvärtemot Isabellas påstående finns det stränga regler för hur grisboxen ska se ut. Ytkraven sträcker sig till och med längre än EU:s krav. I alla stall skall det finnas permanent tillgång till halm eller annat manipulerbart material.

Vad gäller antibiotika har vi inom Norden en mycket lägre förbrukning än i andra grisproducerande länder. I Danmark förs löpande statistik över förbrukningen per djurart och alla veterinärers utskrifter registreras och följs upp. Vi ser mycket allvarligt på de 14 fall av den antibiotikaresistenta bakterien MRSA som hittats bland människor i branschen under 2007. Detta är ett arbetsmiljöproblem som branschen och myndigheterna arbetar aktivt med att hantera. Som ett led i arbetet genomfördes i oktober, i Danmark världens största screening av MRSA.

Vi vill gärna poängtera att samtliga nordiska länder håller en hög nivå när det gäller djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Svensk djurhållningen är föredömlig. Men Sverige är inte självförsörjande när det gäller griskött och svenska konsumenter vinner på att ha ett brett utbud av kött med hög kvalitet i kyldiskarna. Med griskött producerat inom Norden kan konsumenterna känna sig helt trygga.

 

Isabellas krönika

Läs artikeln som initierade debatten:

Grymt, sa grisbonden!

Isabella svar till Danish Meat

"Har du läst krönikan över huvud taget?"